Activiteit Boy’s Scout Open Dag

 In Aktueel

Op 30 juli 2017 organiseerde de Boy’s Scout een Open Dag, waarbij enkele organisaties werden benaderd om informatie over het bos en de natuur te verschaffen aan de Boy’s Scout troepen. De Scout groepen maken vaker gebruik van het bos, waardoor de vraag naar deze informatie zeker nodig is. De Boy’s Scout Open Dag startte om 8 uur en werd gehouden bij het Wees Paraat Centrum te Paramaribo. De organisaties en diens vertegenwoordigers die betrokken waren bij dit evenement zijn:

 • Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB): Rambali D. en  Hoepel I.
 • Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling Suriname (NIMOS): Gina Griffith, Rafaella Doest en Lieneke van Ams
 • Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation (REDD+): Anil Pershad, Eric Sosrojoedo, Santusha Mahabier, Silvia Karwafodi en Carmen Elliot.
 • Stichting Suricorps for Developments: Mw. Daans en Dhr. Dundas

Aan deze organisaties werd gevraagd om informatie te verschaffen over klimaatverandering in het algemeen en het REDD+ project in Suriname.

De aanwezige leeftijdsgroepen en de activiteiten die werden uitgevoerd, waren:

 1. 6 – 11 jaar: zijn bezig gehouden met spelen;
 2. 12 – 15 jaar: aan hen is er d.m.v een expo ronde middels folders en posters informatie verstrekt door de bovengenoemde instanties;
 3. 16 – 23 jaar: voor hen was er een mini conferentie, waarbij de jongeren vragen mochten stellen en in groepsverband konden brainstormen over de onderwerpen.  

Van 10:00 – 13:00 uur is er informatie verstrekt aan de kinderen tussen 12 – 15 jaar. Dhr.Rambali van de SBB gaf de informatie over de verschillende instrumenten die worden gebruikt in het bos bij het vellen van de bomen en hoe de controles worden uitgevoerd. Mej. Hoepel legde verder uit over het gebruik van het geoportaal, waarop geografische bos-gerelateerde informatie van Suriname te bezichtigen zijn en hoe de kinderen er gebruik van kunnen maken voor hun school lessen.

Met deze groep werd er een quiz gehouden over vragen van de instanties. De antwoorden werden gedeponeerd in een doos, waarbij aan het eind er 10 winnaars uit de doos getrokken werden.

De tien winnaars kregen een volledig pakket dat bestond uit:

 • Tas, thermos, pennen, pet, folders van REDD+
 • Pen, potlood, stickers, folders van NIMOS
 • Liniaal van de SBB

Van 11:15 – 15:00 uur heeft de groep van 16 – 23 jaar deelgenomen aan de miniconferentie.

De onderwerpen van de presentaties tijdens de miniconferentie zijn het volgende geweest:

 1. Klimaatverandering;
 2. Jongerenparticipatie.

Mevr. G. Griffith van het NIMOS heeft het gehad over klimaatverandering in Suriname en Mevr. S. Mahabier vertoonde 2 filmpjes over klimaatverandering en REDD+.  De jongeren werden in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen, die beantwoord werden door Mevr. Griffith en Mevr. Mahabier. De Scouts waren zichtbaar enthousiast, welke vooral te zien was aan het aantal vragen die werden gesteld.

Na de tweede presentatie over “Jongerenparticipatie” van Mevr. Jacyntha Dundas, zijn er werkgroepen gevormd om te discussiëren over de gepresenteerde onderwerpen. De Scouts moesten brainstormen over wat zij zelf eraan kunnen doen om de effecten van klimaatverandering te reduceren en hoe de scout groepen hierin en in andere milieukwesties kunnen participeren. De discussiepunten werden genoteerd en gepresenteerd door vertegenwoordigers van de groepen, waarna de punten zijn overhandigd aan Dhr. Kranenberg.

Het uiteindelijk doel van deze mini conferentie is dat de jongeren, de actiepunten die naar voren gebracht zijn, zullen opnemen in hun uitvoeringsprogramma. Deze actiepunten zullen ook daadwerkelijk uitgevoerd worden,  met welke uitdagingen dan ook op hun pad zullen komen, is de aanvulling van Dhr Koster, een van de padvinder leider.  

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt