Voor het opstellen van uw bedrijfsplan bij de aanvraag van middellange- en langlopende concessies en voor informatie m.b.t. het opzetten van een houtmarkt, neemt u contact op met het directoraat Bosbouw Economische Diensten.