Info sharing sessie Apetina

 In Aktueel, Uncategorized

In het kader van het REDD+ project is het  noodzakelijk dat er engagement plaatsvindt. Hierbij worden verschillende gemeenschappen en stakeholders  geïnformeerd over wat REDD+ is, de doelen, plannen en de huidige werkzaamheden.

 

In het kader hiervan is er in de periode van 15-17 Juni 2017 een info sharing sessie  georganiseerd door de REDD+ assistenten Arnold Arupa en Johan Nennie.

De info sharing sessie is gehouden in het Tukusipan (Krutu oso)  in  Apetina. Tijdens de sessie waren ook dorpelingen van Tutu Kampu aanwezig. Voor de sessie was er een voorgesprek met de Granman Nuwahe Aptuk  van de Wayana’s ten huize van de Granman.

 

Alvorens te starten met het officieel gedeelte werd er eerst gebeden door de Basja, vervolgens is  er een welkomstwoord  gericht aan alle aanwezigen door de REDD+ assistenten

Het eerste deel van de presentaties ging over REDD+ in het algemeen, en wat dit kan betekenen voor Suriname en het dorp, waarna de gemeenschap ook mocht kijken naar een film over dit project. Alles werd vertaald naar het Wayana. De laatste presentatie bestond uit de technische werkzaamheden binnen het REDD+ project en deze werd gepresenteerd door de technische partner, SBB,  die hiervoor verantwoordelijk is. Er werd gepresenteerd over het Nationaal Bos Monitoringssysteem met alle subcomponenten en ook over het bepalen van een Forest Reference Emission  Level. Ook het gebruik van het Geoportaal “ Gonini” werd tijdens deze presentatie aangekaard.

 

Na de sessie werd een SBB Bosbouw legger, Poster van de Gonini Geoportal en de NFMS poster  overhandigd aan dhr. Arnold.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt