Dit onderdirectoraat is belast met:

• het inventariseren en het doen van aanbevelingen ter zake van de verbetering van de bestaande (bosbouw/ milieu) wetgeving;
• de afhandeling van aanvragen voor concessies, gemeenschapsbossen en andere houtkaprechten.

De aanvrager zal de volgende bescheiden moeten indienen bij de aanvraag voor:

• Exploratievergunning of Concessie
• Gemeenschapsbos (GEM)
• Incidentele houtwinning (ICL)
• Inzameling van bosbijproducten