Presentatie Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen

 In Aktueel

De presentatie namens de Forest Cover Monitoring Unit

In verband met het Engagement programma binnen het REDD+, worden stakeholders van verschillende niveaus middels het walk-in school project, geïnformeerd over REDD+. De walk-in school is kortgezegd een lopende school waar stakeholders informatie kunnen ontvangen. Dit heeft als doel om de kennis te vergroten en om meer bekendheid te geven aan REDD+, waaronder haar doelen, werkzaamheden en behaalde resultaten.

Op 21 maart 2017 werden er presentaties gegeven bij het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) door REDD+ NIMOS en de Forest Cover Monitoring Unit (FCMU) van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). REDD+ NIMOS heeft gepresenteerd over het REDD+ project in het algemeen en de FCMU heeft het gehad over de technische werkzaamheden voor het REDD+ programma. De presentatie door de FCMU omvatte de onderwerpen National Forest Monitoring System (NFMS) en de Forest Reference Emission Level/ Forest Reference Level (FREL/FRL). Het NFMS bestaat uit verschillende componenten die tijdens de presentatie ook werden belicht. Verder werden de bestaande en mogelijke samenwerkingsverbanden tussen SBB en het Ministerie van NH aangehaald. Tenslotte werden de vooruitzichten van SBB in het kader van REDD+ gepresenteerd.

Na de presentaties werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Er werd een vraag gesteld over de beschikbaarheid van de Open Data Kit (ODK) software, die door de REDD+ Assistenten wordt gebruikt om data te kunnen rapporteren naar FCMU. Verder werd er ook gevraagd als er rekening gehouden wordt met de shifting cultivation (kostgronden) gebieden die in de nabijheid van de goudmijn gebieden voorkomt. Deze shifting cultivation gebieden dienen niet meegenomen te worden in de ontbossing klasse.

Behalve het personeel en de minister van het Ministerie van NH, waren ook vertegenwoordigers van de Geologische Mijnbouwkundige Dienst (GMD) aanwezig. De vijf vertegenwoordigers van SBB waren: Somopawiro R., Abdoelaziz S., Hardjoprajitno M., Kasanpawiro C en Svensson S.

De output van deze activiteit is dat het Ministerie van NH en de vertegenwoordigers van de GMD wat meer kennis hebben opgedaan over het REDD+ project in Suriname. Er zal verder onderhandeld worden betreffende de samenwerkingsverbanden tussen SBB en het Ministerie van NH.

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt