Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] Artikel 1: SFISS ter ondersteuning van efficiënt duurzaam bosbeheer – Stichting Bosbeheer en Bostoezicht | Suriname

Artikel 1: SFISS ter ondersteuning van efficiënt duurzaam bosbeheer

 In Aktueel, Uncategorized

 

 

 

 

 

 

“Het werk van een boswachter is heel erg intensief, met de verzamelde data gaan wij het veld in om te controleren, dit betekent dat wij vaak kilometers het bos in moeten lopen om zaken te verifiëren. Verder zijn wij als boswachters niet alleen verantwoordelijk voor de controle, maar ook voor de begeleiding van de mensen die werkzaam zijn in de sector, zodat zij ook duurzaam omgaan met ons bos”, aldus Seedo, een ervaren boswachter die werkzaam is bij de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) in Suriname.”

Met meer dan 90% bosbedekking is Suriname één van de meest beboste landen ter wereld.

Duurzaam Bosbeheer is daarom het credo, waaraan de SBB haar bestaansrecht ontleent. Ruim 20 jaar werkt zij krachtens de Wet Bosbeheer om duurzaam bosbeheer te stimuleren. De organisatie geeft daardoor invulling aan het overheidsbeleid dat gericht is op het houden van balans tussen de sociaal-culturele, economische en ecologische functies van het bos, met als doel een  duurzame en optimale benutting van de Surinaamse bossen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende technologieën en systemen. Satellietbeelden brengen in kaart welke ontwikkelingen zich voordoen in het bos als het gaat om ontbossing. Maar de hoeksteen van elke controle in het veld is het nog steeds de boswachter die intensieve controles op locatie uitvoert.

Het Sustainable Forestry Information System Suriname (SFISS) is onderdeel van het Nationaal Bos monitoringsysteem (NFMS) van de SBB en is opgezet om de efficiëntie van de bosmonitoring te verbeteren en de ontwikkelingen van de bosbouwsector bij te benen.  Via dit online bosbouw informatiesysteem krijgen belanghebbenden die werkzaam zijn in de bosbouwsector toegang tot hun houtproductie en planningsgegevens. Ook kan men hun houtproductie formulieren digitaal verwerken en indienen. Dit resulteert in een vlotte afhandeling en verwerking van data, waardoor de wachttijden voor de klant sterk zijn verminderd en hij daardoor minder papierwerk heeft. Verder gaat SFISS uit van “geplande houtkap” en kan het systeem door middel van “log tracking” een houtblok vanaf de stronklocatie tot aan de eindbestemming ‘volgen’. Dit biedt transparantie en efficiëntie aan de belanghebbenden in de bosbouwsector. SFISS maakt het mogelijk dat de werknemers van de SBB de illegaliteit van houtblokken beter kunnen detecteren en gerichter kunnen afgaan op alerten van illegale activiteiten. Tenslotte vormt SFISS middels een aantal meetbare indicatoren een instrument om duurzaam bosbeheer te monitoren en te stimuleren.

De implementatie van SFISS is een participatief multi-stakeholder proces binnen de bosbouwsector met en voor de private, publieke sector en de lokale gemeenschappen. Voor de belanghebbenden binnen de sector zijn er uitgebreide informatiesessies georganiseerd, waarbij men de gelegenheid had om hun feedback te delen. Ook zijn er meerdere (veld) trainingen georganiseerd die gericht zijn op het gebruik van SFISS en de efficiëntie die het voor de bedrijfsvoering meebrengt. Er wordt aandacht besteed aan de begeleiding en het faciliteren van iedere stakeholder.

De SBB heeft in het uitrollen van SFISS een partner gevonden in de WWF. Dankzij de ondersteuning van WWF kan het systeem verder worden uitgebouwd en toegankelijker worden gemaakt voor werkzaamheden in het veld middels de ontwikkeling van mobiele applicaties. De reden voor WWF om de ontwikkeling en toepassing van de mobile log tracking applicatie te ondersteunen, wordt belicht in het volgende artikel. Want zowel WWF als SBB zeggen, duurzaam bosbeheer is de verantwoordelijkheid van ons allemaal.

    WWF werkt aan een toekomst waarin mensen in harmonie leven met de natuur.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
Translate »