Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] Artikel 2: Duurzaam bosbeheer voor en door lokale gemeenschappen – Stichting Bosbeheer en Bostoezicht | Suriname

Artikel 2: Duurzaam bosbeheer voor en door lokale gemeenschappen

 In Aktueel, Uncategorized

Geplande houtkap is cruciaal, om duurzaam bosbeheer te bewerkstelligen. Onderzoek heeft uitgewezen dat ongeplande houtkap, 40% meer schade brengt aan het bos ten opzichte van geplande houtkap. Door het versterken en begeleiden van lokale gemeenschappen, wordt dit ook binnen de gemeenschapsbossen bereikt.

Decennia lang leven lokale gemeenschappen in Suriname in balans met de natuur. Het bos voorziet hen van voedsel, huisvesting en de basis middelen van bestaan voor overleving. Vanwege hun jarenlange aanwezigheid in het bos worden zij ook gezien als de beschermers van het bos. Het is daarom van belang hen als voorvechters van het bos ook te betrekken bij het bewerkstelligen van duurzaam bosbeheer.

Een “gemeenschapsbos” is een vergunning die voor de lokale gemeenschap beschikbaar wordt gesteld, zodat het dorp en of de gemeenschap in zijn behoefte kan worden voorzien. Men heeft daarbij de gelegenheid om (commerciële) houtkapactiviteiten te ontplooien, waarbij de opbrengsten terugvloeien naar het dorp/gemeenschap. Er mogen echter ook andere activiteiten ontplooid worden zoals het verzamelen van bosbijproducten en landbouw.

Definitie Gemeenschapsbos

Volgens Wet Bosbeheer (1992) zijn gemeenschapsbossen: Bosgebieden, die gelegen zijn rondom gemeenschapsgronden en die ten behoeve van in dorpen en nederzettingen wonende en tevens in stamverband levende boslandbewoners als gemeenschapsbos zijn aangewezen en welke dienen ter voorziening in de eigen behoefte aan voedingsmiddelen en bosproductie, alsmede ten behoeve van mogelijke commerciële hout benutting, inzameling van bosbijproducten en ontginning van landbouw-doeleinden.’

Namens de Surinaamse overheid is het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer belast met het toewijzen van gemeenschaps bossen. De SBB heeft een adviserende rol bij de toewijzing en ziet erop toe dat de regels en richtlijnen worden nageleefd. Ook het Ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft een adiviserende rol, en is voornamelijk bij het opvolgen van het bestuur van de gemeenschapsbossen en de verdeling van de inkomsten.

In samenwerking met het Ministerie van Regionale Ontwikkeling is de SBB een traject gestart in het begeleiden en trainen van lokale gemeenschappen in Suriname, zodat zij in staat zijn om hun gemeenschapsbos op een duurzame manier te beheren. We streven ernaar op een netwerk van twee getrainde experts binnen elke gemeenschap met gemeenschapsbos op te zetten, die het traditioneel gezag kunnen adviseren met betrekking tot technische aangelegenheden.

Als eerste stap is er aandacht besteed aan de bewustwording van het traditioneel gezag over het belang van duurzaam bosbeheer. Er is een aantal krutu’s (overlegmomenten) georganiseerd, met het hoogste gezag van de verschillende dorpen, waarbij niet alleen het belang van geplande houtkap, maar ook de rol van het leiderschap in het implementeren hiervan is besproken. De uitkomst hiervan was dat de bewustwording van het traditioneel gezag over het belang van duurzaam bos beheer wordt vergroot. Hierdoor onstaat er ruimte om verder in dialoog te treden. Tijdens de krutu’s zijn er ca. 250 leden van het traditioneel gezag maar ook andere dorpelingen bereikt. Hier werd ook het trainingstraject geintroduceerd.

Er zijn in 2019 reeds drie intensieve trainingen te JSOOC (Jan Starke Opleiding- en Ontspanningscentrum) geweest voor deze vertegenwoordigers, en er zijn dit jaar in totaal 81 vertegenwoordigers van 43 inheemse en marrondorpen getrained.

   

Praktische oefeningen, waaronder werken met een GPS, het uitzetten van een kapvak, hout meten, inventarisatie en het maken van kapplannen zijn hierbij aan bod gekomen. Ook werd een introductie verzorgd over het werken met het nieuwe bosbouw informatiesysteem (SFISS), zodat men ook zelf digitaal data kan invoeren en verwerken. SFISS leidt ook tot verhoogde transparantie met betrekking tot de behaalde productie binnen de gemeenschapsbossen. Met de vergrote bewustwording wordt ook de onderhandelingspositie van de gemeenschappen versterkt, ten opzichte van derden die binnen een gemeenschap bossen, houtkap activiteiten willen uitvoeren. Het gezag kan, vanwege hun toegang tot SFISS, mede controleren als zaken volgens de richtlijnen en afspraken plaatsvinden.

Deze trainingen maken het makkelijker voor de gemeenschappen, om zelf een actievere rol te spelen binnen de houtkap activiteiten te doen in hun gemeenschap bossen. Dit kan variëren van de betere toegang tot informatie over de verdiende inkomsten, tot zelf het ondernemerschap oppikken wat kan leiden tot werkgelegenheid en inkomsten voor het dorp. De deelnemende dorpen worden vanuit het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en SBB verder begeleid in de technische ondersteuning. Om duurzaam bosbeheer te waarborgen dienen ook de gemeenschapsbossen te voldoen aan de bij wet vastgestelde regels en richtlijnen van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB).

  WWF werkt aan een toekomst waarin mensen in harmonie leven met de natuur.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
Translate »