Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] Artikel 3: WWF en SBB werken samen voor innovatie voor duurzaam bosbeheer – Stichting Bosbeheer en Bostoezicht | Suriname

Artikel 3: WWF en SBB werken samen voor innovatie voor duurzaam bosbeheer

 In Aktueel, Uncategorized

Duurzaam bosbeheer kan alleen in samenwerking met anderen, het namelijk is onze verantwoordelijkheid, naar komende generaties.   WWF Guianas kent al langer dan 15 jaar een goede werkrelatie met SBB. Het uitgangspunt is hoe onze bossen goed beheerd kunnen worden door het ontwikkelen en toepassen van systemen die duurzaam bosbeheer (sustainable forest management, SFM) promoten en praktisch mogelijk maken. Met een verhoogde druk op deze natuurlijke hulpbron, is goed beheer noodzakelijk. WWF heeft daarom gekozen om de ontwikkeling van een mobiele applicatie voor het monitoren van houtblokken bestemd voor productie en export, te ondersteunen.

Deze mobiele applicatie zal ervoor zorgen dat enerzijds de data i.v.m. de kap en de tracking van houtblokken ook offline (en dus in het bos) beschikbaar is. Tevens zullen deze applicaties de boswachters voorzien van de informatie die het mogelijk maakt om illegale houtkap sneller op te sporen. Tenslotte wordt elke operatie die gecontroleerd werd in het veld middels een rapport geëvalueerd. Op deze manier kan de SBB beter identificeren welke actoren extra begeleiding nodig hebben, maar kunnen de actoren ook zelf nagaan wat hun verbeterpunten zijn.

Het bijbrengen en delen van kennis en principes van duurzaam bosbeheer zijn de grondslag voor het veranderen van verkeerde handelingen in goede. WWF ziet hierin een realistische kans die op korte termijn goede vruchten zal afwerpen. Het trainen van mensen in binnenlandse dorpen waar er gemeenschapsbossen al dan niet in concessie zijn uitgegeven, zal hen versterken om gelijkwaardig te participeren in de houtexploitatie operaties. Daarnaast zullen zij ook de kwaliteit van de operaties kunnen beoordelen op basis van  training in de principes van duurzaam bosbeheer en het gebruik van de mobile app.

Het gevolg is een verbeterde planning, verhoging van de efficiëntie en monitoring van activiteiten. De voordelen zijn het behoud van bossen, terwijl de commercie ondersteund wordt t.b.v. de lokale ondernemers en hun gemeenschappen. Naast exploitatie is monitoring van veranderingen in het bos ook belangrijk. Bij monitoring gaat het om het vastleggen van veranderingen in de bosstanden, door geplande en of ongeplande activiteiten. Het doel is om ongewenste veranderingen vroeg te detecteren en te stoppen.

In Suriname heeft WWF in haar bossenprogramma specifieke aandacht voor het welzijn van bossen, mensen en dieren. De bossen in het algemeen zijn van belang voor het opslaan van carbon en in Suriname alleen al wordt door bossen, 1.5% van alle carbon wereldwijd opgeslagen. Aan de andere kant zijn onze bossen onder hevig aan de negatieve gevolgen van ongecontroleerde houtkap en niet-geplande goudwinning. Bosstanden worden in rap tempo verwijderd tot kale en in een aantal gevallen onbruikbare terreinen. Mensen en dieren in die bossen verliezen habitat dat noodzakelijk is voor hun overleving en voortbestaan. Reden genoeg om die hulpbron in takt te laten en daar waar er sprake is van commercieel gebruik, die goed te beheren. Een deel van ons werkgebied is het zuiden van Suriname. In dit gebied is onze focus om programma’s te ontwikkelen en te ondersteunen t.b.v. de waarborging van de kwaliteit van bossen ten voordele van mens en natuur.

WWF werkt aan een toekomst waarin mensen in harmonie leven met de natuur.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
Translate »