Bekendmaking ”Verkoop houtconcessies”

 In Aktueel

De SBB heeft geconstateerd dat er via diverse mediakanalen ‘houtconcessies’ ter verkoop worden aangeboden. Wij wensen u ten aanzien van de ‘verkoop van houtconcessies’ het volgende onder uw aandacht te brengen: 

Bij “verkoop van een houtconcessie” gaat dit recht niet over op (naam van)de koper. Deze handeling is niet geregeld in de wet Bosbeheer en derhalve juridisch niet mogelijk. 

Ingevolge artikel 17 lid 3 van de Wet Bosbeheer wordt de exploitatievergunning of concessie niet aan een ander overgedragen dan na schriftelijk toestemming van het gezag dat het recht verleend heeft, in deze bij terreinen kleiner dan 50.000 ha. de Minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer en bij terreinen groter dan 50.000 ha. de President van Republiek Suriname. 

De wettelijke regels voor overdracht van een houtconcessie zijn nader geregeld in: 

  • De beschikking overdracht exploitatievergunning en concessie van 17 februari 2000 (S.B. 2000 no. 48). 
  • De beschikking inzake betaling van het verschuldigde overdrachtsrecht van 17 februari 2000 (S.B. 2000 no. 49). 

Naar aanleiding van het bovenstaande doen wij een beroep op om de nodige voorzichtigheid in acht te nemen. De SBB is niet verantwoordelijk voor transacties en handelingen bij ‘verkoop van houtconcessies’. Wij volstaan met de regelgeving zoals opgetekend in de wet Bosbeheer. 

Voor meer informatie:
Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht
Afdeling Juridische zaken
Tel: 483131 toest. 254/267
E-mail:
info@sbb.sr 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt