Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] Krutu in Marowijne 23 April 2017 – Stichting Bosbeheer en Bostoezicht | Suriname

Krutu in Marowijne 23 April 2017

 In Aktueel

De gemeenschap tijdens de presentaties

In het kader van  het REDD+ project is het noodzakelijk dat er “engagement” plaatsvindt, namelijk de gemeenschappen informeren over wat REDD+ is, de doelen, plannen en de huidige werkzaamheden binnen REDD+.

Er was op zondag 23 April 2017 een Krutu  georganiseerd door de REDD+ assistent mevr. Josien Aloema  in Erowarte.  Tevens waren er mensen van de volgende dorpen aanwezig: Taphoekoe, Erowarte, Pierre Kondre, Alfons dorp, Bigi Ston en Marijke dorp. In totaal waren er 43  mensen aanwezig

Het programma zag er als volg uit:

 • Opening door mevr Josien Aloema
 • Officiele opneing en welkomswoord door kapitein J. Gunther
 • Presentatie over REDD+ algemeen door mevr Josien Aloema & mevr Carmen Elliot
 • Vragenronde over REDD+: de vragen werden beantwoord door dhr Anil Pershad, Mevr Carmen Elliot en Josien Aloema
 • Beluisteren voice over
 • Bekijken van de  DDFDB+ workshop film
 • Presentatie technische werkzaamheden binnen het REDD+: Mej Mercedes Hardjoprajitno presenteerde over het Nationaal Bosmonitoringssysteem met alle subcomponenten, tevens  werd er ook gepresenteerd over het referentie niveau en het  Gonini geoportaal .
 • Vragenronde: de vragen werden beantwoord door Mej Mercedes Hardjoprajitno en  dhr Anil Pershad

De resultaten van de krutu zijn als volgt:

 • De aanwezigen hebben nu meer inzicht over REDD+ in het algemeen;
 • De aanwezigen hebben meer inzicht in het Nationaal Bosmonitoringssysteem en het referentie niveau;
 • De aanwezigen zijn nu ook bekend met het Gonini Geoportaal en
 • De aanwezigen weten ook welke organisaties betrokken zijn bij het uitvoeren van het REDD+ programma in Suriname
Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
Translate »