Launch SBB-producten

 In Uncategorized


De Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) heeft op woensdag 27 maart 2019  het Surinaamse Bosbouwsector rapport 2017, de Ontbossingskaart 2016-2017 en de Post-ontbossing Landgebruiks- en Landbedekkingskaart 2000-2017 gepresenteerd aan genodigden en de media in de conferentiezaal van Oxygen Resort. 

Met deze ontbossingskaart wil de SBB de actoren en de samenleving op de hoogte brengen van de vooruitgang die de afgelopen jaren geboekt is m.b.t. het monitoren van de Surinaamse bossen.

Het Surinaams Bosbouwsector 2017 rapport wordt jaarlijks geproduceerd en is een beschrijvende weergave van de bosbouwsector, waarbij er geprobeerd wordt inzichten te verschaffen in de uitgevoerde activiteiten door de sector. Ook de verdiensten van de bosbouwsector worden vastgesteld, om zodoende de bijdrage hiervan aan de nationale economie in beeld te brengen.

De Ontbossingskaart van 2016-2017 geeft een overzicht van de ontboste gebieden in Suriname over de geselecteerde periode , waarna er verder binnen de Post-Ontbossing Landgebruiks- en Landbedekkingskaart (LULC) 2000-2017 is gekeken naar de redenen van die ontbossing. De kaart is tot stand gekomen in samenwerking met andere relevante stakeholders die de expertise en veldkennis bezitten voor de validatie. Deze kaarten zijn van enorm belang voor beleidsmakers, opdat het als grote ondersteuning kan dienen voor de ruimtelijke ontwikkeling van Suriname.

De genodigden werden toegesproken door Jerry A-Kum, Algemeen Directeur van de SBB en door directeur Leandra Woei die de minister van Ruimtelijke Ordening Bos-en Grondbeheer vertegenwoordigde. Na de toespraken werd door de Algemeen Directeur een exemplaar van de kaarten en het Surinaamse Bosbouwsector rapport  2017 aan RGB-directeur Leandra Woei overhandigd.

De presentaties over het Bosbouwsector rapport 2017, Ontbossingskaart 2016-2017 en de Post-ontbossing Landgebruiks- en Landbedekkingskaart 2000-2017, werden respectievelijk gegeven door onderdirecteur Directoraat Bosbouw Economische Diensten, Rewiechand Matai en Valentien Moesoelet van het Directoraat Onderzoek en Ontwikkeling. Sarah Crabbe van het Directoraat Onderzoek en Ontwikkeling sloot de presentaties af met de vooruitzichten voor de sector.

Met deze ontwikkeling is de SBB ervan overtuigd dat de informatie die geproduceerd is, zal bijdragen aan verdere duurzame ontwikkeling van Suriname en het duurzaam beheer van onze bossen.

Klik hierop voor het Technical report Forest cover monitoring 2000-2015 en het Bosbouw sector rapport 2017

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt