Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] PERSBERICHT – Stichting Bosbeheer en Bostoezicht | Suriname

PERSBERICHT

 In Aktueel, Uncategorized

De SBB houdt informatiesessie voor houtsector inzake stopzetten extensieve houtkap

Om duurzaam bosbeheer te kunnen bewerkstelligen is het van belang dat het vellen oftewel het oogsten van bomen op een geplande manier plaatsvindt. De Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) is daarom overgegaan tot het stopzetten van extensieve houtkap, ook wel ongeplande houtkap genoemd. Deze manier van houtkap legt een enorme druk op het
bos en richt veel schade aan. De SBB heeft op 29 mei 2019 een sessie gehouden voor belanghebbenden om hen beter te informeren over hoe ‘geplande houtkap” dient plaatst te vinden. Ongeveer 130 vertegenwoordigers van de houtsector hebben gehoor gegeven aan
de uitnodiging van de SBB voor het bijwonen van de informatiesessie.
Aan het begin van de sessie heeft een team van de SBB gewezen op het belang van duurzaam bosbeheer voor Suriname en de rol die de organisatie hierin vervult. Ook is er een presentatie verzorgd waarbij de richtlijnen voor het maken van een kapplan is uitgelegd en hoe de inventarisatie van het bos moet plaatsvinden. Verder heeft de SBB een handleiding ‘kapplan’ ontwikkeld, welke is verstrekt aan de aanwezigen. De handleiding is ook beschikbaar op de website van de SBB, www.sbbsur.com.


De geplande houtkap methode sluit heel goed op het Sustainable Forestry Information System Suriname (SFISS). Dit systeem is een vernieuwd bosmonitoringsysteem van de SBB dat de efficiëntie en effectiviteit van bosmonitoring en bosbeheer zal verhogen. Ook is er een korte demonstratie van het vernieuwd bosmonitoringsystem verzorgd. Aan het eind van de presentaties hadden de aanwezigen de gelegenheid vragen te stellen die beantwoord werden door een panel bestaande uit directieleden van de SBB.

Presentatie SFISS


Paul Abiteng, voorzitter van de Vereniging van Binnenlandse Houtproducenten (VBH) geeft aan blij te zijn met de sessie en vond het prijzenswaardig dat een deel van de presentaties ook in het Sranan is verzorgd, waardoor de ‘kleine man” de informatie ook tot zich kon nemen. Hij ziet de SBB als een belangrijke partner voor de houtproducenten en juicht toe dat zij de VBH betrekt bij de besluitvorming en hiernaast regelmatig terugkoppelt als er een nieuw besluit genomen zal worden. Transparantie en betrokkenheid zijn voor de voorzitter van de Vereniging van Binnenlandse Houtproducenten belangrijk.


Herman Fraser, secretaris van de Algemene Surinaamse Hout Unie (ASHU) onderkent dat het belangrijk is om te werken volgens de principes van duurzame houtkap. Hij geeft aan dat er rekening moet worden gehouden met de overgang naar een andere werkwijze. De sector heeft veel te maken met laaggeschoolde personen en geplande houtkap vereist kennis. “Ik denk dat de bedoeling heel goed is, maar we moeten de mensen wel de nodige kennis bijbrengen, zodat duurzame houtkap kan worden uitgevoerd. Door de regelmatige consultatiebijeenkomsten tussen de sector en de SBB is de samenwerking vele malen beter”. De ASHU-secretaris gelooft erin dat zijn organisatie en de SBB door de introductie van de geplande houtkap en SFISS een vruchtbare toekomst tegemoet zullen gaan.

De SBB blikt tevreden terug op de bijeenkomst en zal de komende periode vaker informatiesessies organiseren met stakeholders.

—————————————————-
Voor nadere informatie:
Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht
Afdeling Communicatie
Telefoon: +597-483-131 | Ext. 252
E-mail: info@sbb.sr
website: www.sbbsur.com

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
Translate »