Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] Persbericht – Stichting Bosbeheer en Bostoezicht | Suriname

Persbericht

 In Aktueel

SBB INTRODUCEERT NIEUW SYSTEEM VOOR BOSBOUWMONITORING

Met een druk op de knop heeft de directeur van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, Leandra Woei op 19 juli 2019 een vernieuwd bosmonitoringsysteem Sustainable Forestry Information System Suriname (SFISS) van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) gelanceerd. De aanwezigen kregen daarbij ook een uitgebreide live demonstratie van het SFISS – systeem.

SFISS is bestemd voor belanghebbenden die werkzaam zijn in de bosbouwsector. Met behulp van SFISS verkrijgen belanghebbenden toegang tot een digitaal platform, waarbij zij hun zelf hun houtproductie en planningsgegevens digitaal kunnen aanleveren. De basis van SFISS is geplande houtkap, hierdoor is het mogelijk via het systeem een houtblok vanaf velling tot aan eindbestemming te ‘volgen’. Het vernieuwde systeem zal zorgen voor een verbeterde dienstverlening, verminderde illegaliteit en verhoogde duurzaamheid in de bosbouwsector. Met de implementatie van SFISS, zijn er stappen gezet om duurzaam bosbeheer in Suriname te innoveren en efficiënter uit te voeren.

De directeur van de SBB Jerry A-Kum benadrukte dat dit moment een mijlpaal is voor de SBB. Hij bedankte het team van SBB voor haar inzet bij het totstandkomen van het project. Met de komst van SFISS wordt de capaciteit van de SBB versterkt en kunnen controles gerichter plaatsvinden in het veld.

De komende periode zal de SBB met behulp van feedback van stakeholders verder werken aan het uitbreiden de functionaliteiten van het systeem. Ook worden er trainingsprogramma’s uitgezet voor belanghebbenden in de sector en personeel.

SFISS is tot stand gekomen middels projectfinanciering van CATIE, GEF, REDD+ Suriname, WFF, FAO en de IDB en het digitaal platfom is bereikbaar via http/sfiss.sbb.sr.

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
Translate »