Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] Presentatie Adek studenten ( Sociologen) – Stichting Bosbeheer en Bostoezicht | Suriname

Presentatie Adek studenten ( Sociologen)

 In Aktueel

In verband met het Engagement programma binnen REDD+ worden stakeholders van verschillende niveaus middels het walk-in school project, geïnformeerd over REDD+. De walk-in school is kortgezegd een lopende school waar stakeholders informatie kunnen ontvangen. Dit heeft als doel om de kennis te vergroten en om meer bekendheid te geven aan REDD+, waaronder haar doelen, werkzaamheden en behaalde resultaten.

Op 9 juni j.l. werden er twee presentaties gehouden voor de studenten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, studierichting Sociologie. De eerste presentatie werd gehouden door de vertegenwoordiger van de REDD+ Project Monitoring Unit (PMU), mevrouw Mahabier S en de tweede presentatie werd gehouden door de vertegenwoordiger van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), mevrouw Hoepel I, werkzaam bij de Forest Cover Monitoring Unit (FCMU) binnen de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling.

REDD+ NIMOS heeft gepresenteerd over het REDD+ project in het algemeen en SBB heeft het gehad over de technische werkzaamheden van het REDD+ programma. De presentatie door de SBB omvatte de onderwerpen National Forest Monitoring System (NFMS) en de Forest Reference Emission Level/ Forest Reference Level (FREL/FRL). Het NFMS bestaat uit verschillende componenten die tijdens de presentatie ook werden belicht. Tenslotte werden ook de vooruitzichten van SBB in het kader van REDD+ gepresenteerd.

De presentaties waren zoveel als mogelijk interactief en de studenten kregen daarna ook de gelegenheid om opmerkingen en/of vragen te stellen.  De studenten zijn zeer ingenomen met het project en zijn vooral geïnteresseerd in het vraagstuk van gemeenschapsbos en duurzaam bosbeheer.

In totaal waren er 9 studenten, waarvan een student van de studierichting Rechten was.

De output van deze activiteit is dat deze studenten wat meer kennis hebben opgedaan over het REDD+ programma in Suriname en bewuster zijn van de waarde van de bossen in Suriname.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
Translate »