Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] Presentatie Dc.Commewijne – Stichting Bosbeheer en Bostoezicht | Suriname

Presentatie Dc.Commewijne

 In Aktueel

In verband met het Engagement programma binnen REDD+ (Reducing Emissions of  Deforestation and Forest Degradation) worden stakeholders van verschillende niveaus middels het walk-in school project, geïnformeerd over REDD+. De walk-in school is kortgezegd een lopende school waar stakeholders informatie kunnen ontvangen. Dit heeft als doel om de kennis te vergroten en om meer bekendheid te geven aan REDD+, waaronder haar doelen, werkzaamheden en behaalde resultaten.

Op 28 april zijn er  voor de DC, DR & RR leden van het district Commewijne presentaties gehouden.

De opening van het programma werd gedaan door de districtscommissaris  Dhr. Ajaikoemar Kali, waarbij alle aanwezigen van harte werden verwelkomd.

De eerste presentatie werd gehouden door de vertegenwoordiger van de REDD+ Project Monitoring Unit (PMU), mevrouw Elliot C. en de tweede presentatie werd gehouden door de vertegenwoordiger van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), mevrouw Hoepel I., werkzaam bij de Forest Cover Monitoring Unit (FCMU) binnen de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling.

REDD+ NIMOS heeft gepresenteerd over het REDD+ project in het algemeen en SBB heeft het gehad over de technische werkzaamheden van het REDD+ programma. De presentatie door de SBB omvatte de onderwerpen National Forest Monitoring System (NFMS) en de Forest Reference Emission Level/ Forest Reference Level (FREL/FRL). Het NFMS bestaat uit verschillende componenten die tijdens de presentatie ook werden belicht. Tenslotte werden ook de vooruitzichten van SBB in het kader van REDD+ gepresenteerd.

De presentaties werden zoveel als mogelijk op een interactieve wijze gehouden. Na elke presentatie kregen de aanwezigen de gelegenheid om vragen te stellen. De vragen of opmerkingen die gesteld werden aan de SBB hadden te maken met het proces van de controle die plaatsvindt bij de houtconcessies. SBB heeft aangegeven dat het belangrijk is dat alle gevelde stammen een label nummer krijgen, die verder overeen moet komen met de boomnummers. Dit alles wordt bijgehouden in een kapregister, welke gecontroleerd wordt door de SBB.

Verder werd er ook gevraagd wat de rol zal zijn van het Commissariaat binnen het REDD+ programma. Dit werd verduidelijkt door hen aan te geven dat zij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het valideren van de Post-Ontbossing Landgebruiks- en Landbedekkingskaarten. Deze kaarten worden geproduceerd door SBB in samenwerking met andere relevante stakeholders. Het Commissariaat zou zich kunnen aansluiten bij deze groep van stakeholders, omdat zij een beter overzicht hebben van de activiteiten in het Commewijne gebied, die kunnen zorgen voor een verandering in bosbedekking.

Verder zou het commissariaat ook kunnen participeren bij het Feedback and Grievance Redress Mechanism (FGRM) project. Hierbij worden alle klachten die bestemd zijn voor instanties, digitaal opgenomen en afgehandeld door de specifieke instanties voor wie de klacht bestemd is.

Aan het eind werd de gonini poster, de ontbossingskaart 2014-2015 en de Post-Ontbossing Landgebruik- en Landbekkingskaart 2013 achtergelaten voor het Commissariaat.

De output van deze activiteit is dat alle aanwezige leden van het Commissariaat in Commewijne kennis hebben opgedaan over het REDD+ project in Suriname en hun rol in het geheel beter begrijpen.

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
Translate »