Presentatie ministerie van Regionale Ontwikkeling

 In Aktueel

De leden van de directoraten worden in kennis gebracht over de vele functies van het “ Gonini” geoportaal

In verband met het Engagement programma binnen het REDD+,  worden stakeholders van verschillende overheids instanties middels het “WALK IN SCHOOL” project, geïnformeerd over REDD+. Dit heeft als doel om de kennis te vergroten en om meer bekendheid te geven aan REDD+, waaronder haar doelen, de huidige status en de samenwerkingsverbanden met de desbetreffende instanties.

De Forest Cover Monitoring Unit (FCMU) binnen SBB is o.a. belast met de technische werkzaamheden voor het REDD+ programma. Zij presenteerde de onderwerpen: NFMS (National Forest Monitoring System) en de FREL/FRL ( Forest Reference Emission Level/ Forest Reference Level Level.

Binnen het Nationaal Bos Monitoringssysteem zitten er componenten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling. Het opzetten van het “Gonini” geoportaal is een methode om duurzaam bosbeheer toe te passen. De website biedt de gelegenheid om data makkelijker te delen met de instituten. Zo  kan het Ministerie van RO samen met de SBB werken aan het valideren en plaatsen van de dorpen laag op het geoportaal.

Na de presentaties werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.

Deze waren o.a:

  1. NFI- ( National Forest Inventories) is die reeds in kaart gebracht en zijn de rapporten al beschikbaar? Zijn er ook al Caron metingen gedaan?

Het SBB heeft samen met andere stakeholders een pilot project gedaan en dat rapport is reeds beschikbaar. Ook het rapport van de NFI workshop van 31 aug-1 sept.2016 is beschikbaar. Een uitgebreider NFI studie is dit jaar gestart ook om de Carbon emissie te meten.

  

  1. Hoe kunnen we aan de geproduceerde kaarten komen?

Voor de kaarten kan men altijd terecht bij de SBB,  afdeling onderzoek en ontwikkeling. Digitaal zijn die geplaatst op de ”Gonini” geoportaal: www.gonini.org

Dit bezoek resulteerde dat de aanwezigen nog meer gestimuleerd zijn en verder willen samenwerken aan de productie van een accurate dorpen laag voor de geoportaal.

De vertegenwoordigde directoraten van het ministerie tijdens de informatie uitwisseling waren o.a:

  • Het directoraat duurzame ontwikkeling Inheemsen
  • Het directoraat duurzame ontwikkeling Afro Surinamers
  • Agrarische ontwikkeling binnenland

In totaal waren er negen personen aanwezig van Min. RO. De vertegenwoordigers van SBB waren:  mevr. Cindyrella Kasanpawiro, mevr. Sara Svensson en mevr. Ilgia Hoepel.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
Translate »