Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] Studie: Het bepalen van de emissiefactoren door bosdegradatie veroorzaakt door houtkap – Stichting Bosbeheer en Bostoezicht | Suriname

Studie: Het bepalen van de emissiefactoren door bosdegradatie veroorzaakt door houtkap

 In Aktueel

Voorbespreking over de aanpak van het veldwerk

Suriname is bezig met het voorbereiden van de REDD+ strategie, waarbinnen onder andere zal worden geformuleerd hoe onze bossen kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkeling van het land. Een van de concrete actiepunten die hierin kan worden opgenomen is het stimuleren van duurzaam bosbeheer.

Om vast te stellen wat de prioriteiten zijn en hoe koolstofuitstoot door houtkap het meest effectief kan verminderd worden is het van belang om goede basisdata te hebben die de huidige situatie beschrijven. Bij het uitvoeren van een studie op basis van bestaande data gedurende 2016, is vastgesteld dat het nodig was om extra veld data te verzamelen over dit thema. Het is in dit kader dat de SBB een samenwerking is aangegaan met The Nature Conservancy die hiervoor een methodiek hebben ontwikkeld. Behalve de SBB neemt ook het CELOS deel aan deze studie. Deze specifieke activiteit draagt bij tot het Nationaal Bosmonitoringssysteem, waarvoor SBB verantwoordelijk is.

( Meer info over de methodiek: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.12386/abstract).  

Als eerst werd op 16 maart een brainstorm en informatiesessie gehouden op het SBB-hoofdkantoor waar het plan van aanpak werd besproken met de partners en de private sector en de SBB-managers werden geïnformeerd. Vervolgens zal binnen deze studie een vierkoppig team in de periode van maart t/m juli 2017 veldgegevens verzamelen in willekeurig geselecteerde houtkap gebieden binnen de bosgordel. De eerste metingen op de concessie van Suma Lumber Company N.V. in het Tibiti gebied waar Greenheart actief is zijn reeds afgerond.

Na verwerking van de resultaten zullen we kunnen identificeren hoe Suriname binnen de houtkap sector de koolstofuitstoot kan verminderen. Specifieke focusgebieden in andere landen zijn:

  • Gebruik maken van uitsleep kabels in plaats van met de sleepmachine tot bij de stronk te rijden
  • Smallere afvoerwegen aanleggen
  • Meer delen van de gevelde bomen gebruiken
  • Gericht vellen (en hierdoor de schade aan de overblijvende bomen verminderen)
  • Verbeterde planning van sleep wegen

Het is opvallend dat al de bovenstaande punten reeds zijn opgenomen in het nationale concept document “Praktijkrichtlijnen voor duurzame houtkap in Suriname (2011)” dat momenteel wordt gereviewed door de nationale belanghebbenden. Dit betekent dat het REDD+-mechanisme de implementatie van de bestaande nationale regelgeving kan ondersteunen en versterken.  

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
Translate »