Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] Kapregister – Stichting Bosbeheer en Bostoezicht | Suriname

Artikel 32 lid 4 van de Wet Bosbeheer verplicht elke concessionaris of vergunninghouder alle gevelde boomstammen en stamdelen in het kapregister bij te houden.

Het kapregister is een door de wet voorgeschreven controlemechanisme voor het registreren van de houtkap. Het wordt ook bijgehouden voor het vaststellen van de hoogte van de retributie en vormt een belangrijk instrument bij de controle op de exploitatie. De boswachters controleren onder meer de boomdimensies, de houtsoort en de locatie (GPS) van de gevelde bomen welke zijn vermeld op het kapregister. De kapregisters worden ingevoerd in de SBB-databank (LogPro), waarna de verschuldigde retributie wordt berekend.

Wanneer wordt het kapregister opgemaakt?

Op de dag van de velling moet het kapregister in 3-voud worden opgemaakt door de concessionaris of houtexpoitant en voor controle worden aangeboden aan de boswachter.

Hoe wordt het kapregister opgemaakt?

• Na de velling moet de stronk van de gevelde boom worden voorzien van het boomnummer dat de boom tijdens de 100% inventarisatie heeft gekregen [zie (jaar)kapplan]. Hiermee kan de herkomst van de houtblokken worden gecontroleerd.
• Direct na de velling en voor de uitsleep, dient de exploitant de boomnummers met de daarbij behorende afmetingen van het bruikbare deel van de gevelde bomen vast te leggen in het linkerdeel van het kapregister. Indien de concessionaris geen (jaar)kapplan heeft opgemaakt, moet elke gevelde boom voorzien zijn van een volgnummer vooraf gegaan door de initialen van de concessionaris of een ander uniek teken.
• Na de uitsleep moeten de houtblokken voorzien worden van labelnummers, die in de daarvoor bestemde kolom van het kapregister worden ingevuld. De exploitant plaatst op elke stam een label en vermeld dit labelnummer bij de gegevens van het betreffende stam(deel) op het kapregister, zodat het labelnummer correspondeert met het boomnummer. De labels dienen duidelijk zichtbaar te worden geplaatst aan één der uiteinden van het houtblok.

Wat wordt in het kapregister opgenomen?

De volgende gegevens dienen in het kapregister te worden opgenomen:

• terrein no.
• jaarkapvlakte no.
• kapvak no.
• perceel no.
• naam opnemer
• datum van velling
• de houtsoort
• boomnummer
• de lengte in hele decimeters van de afzonderlijke boomstammen of stamdelen
• de diameter in hele centimeters van de afzonderlijke boomstammen of stamdelen
• het boom- en labelnummer van de afzonderlijke blokken
• andere relevante informatie

Waar en wanneer in te dienen?

Binnen 8 werkdagen na de velling, nog voor de uitsleep begint, zal de exploitant afschriften van het kapregister, dat ondertekend is door de vergunninghouder of diens gemachtigde, indienen op de dichtstbijzijnde boswachterpost.

Binnen 10 werkdagen zal de vergunninghouder of exploitant het origineel van het kapregister en een kopie van het bewijs van de betaling van de verschuldigde retributies indienen op het Hoofdkantoor van de SBB, te Paramaribo.

Voor wie is het kapregister bestemd?

• de SBB (wit exemplaar)
• boswachter voor kapregistercontrole (geel exemplaar)
• de concessionaris/vergunninghouder/eigenaar (blauw exemplaar)

Het kapregister (in 3-voud) kost SRD 250,- (per boek) en is verkrijgbaar bij het hoofdkantoor van de SBB en de verschillende boswachterposten.
Indien u behoefte heeft aan een folder, klik hier

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
Translate »