Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] Gemeenschapsbos – Stichting Bosbeheer en Bostoezicht | Suriname

Artikel 41 lid 2 van de Wet Bosbeheer geeft aan dat de aanwijzing van bepaalde bosgebieden als gemeenschapsbos ten behoeve van in dorpen en nederzettingen wonende en tevens in stamverband levende boslandbewoners, door de Minister onder wie het bosbeheer ressorteert, nu de Minister van RGB, na overleg met de Minister van Regionale Ontwikkeling, geschiedt.

Wat houdt het recht van gemeenschapsbos in

Het gaat om bosgebieden die gelegen zijn rondom gemeenschapsgronden en die zijn aangewezen ter voorziening in de eigen behoefte als:

• voedingsmiddelen en bosproductie;
• mogelijke commerciële houtbenutting;
• inzameling van bosbijproducten;
• ontginning van landbouwdoeleinden.

Bij de aanvraag voor gemeenschapsbos dient het traditioneel gezag van zo’n gemeenschap de volgende documenten in te dienen:

• Verzoekschrift van het traditioneel gezag (Granman, hoofdkapitein, kapitein, dorpshoofd) aan de Minister van Ruimtelijke Ordening, Grond –en Bosbeheer.
• Schetskaart van het aangevraagd terrein c.q. aangevraagde terreinen.
• Beschikking van de Minister van Regionale Ontwikkeling van de aanstelling van het traditioneel gezag.

Het proces ter afhandeling van de aanvraag ziet u in de Flowchart procedure gemeenschapsbos.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
Translate »