Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] Landgebruik – Stichting Bosbeheer en Bostoezicht | Suriname

Informatie Blad Bosbouw in Suriname
Information Sheet Forestry in Surinam

Meer dan 90% van het landoppervlak van ons land, in totaal 14,8 miljoen ha, is bedekt met bos. Vooral in de kustvlakte komt een grote verscheidenheid aan bostypen voor, met onder andere uitgestrekte zwamp- en mangrovebossen. Het overgrote deel van ons bos bestaat echter uit overwegend mesophytisch hoog droogland bos.

Het ruimtelijke bosgebruik van het natuurlijke bos is in de Wet Bosbeheer als volgt ingedeeld:

Blijvend productiebos
Blijvend bos dat primair voor een duurzame rendabele houtwinning en/ of duurzame inzameling van bosbijproducten bestemd is.

Schermbos
Blijvend bos, dat vanwege zijn ligging een belangrijke stabiliserende invloed heeft op het natuurlijk leefmilieu, in het bijzonder op de bodem en de waterhuishouding.

Speciaal beschermd bos
Blijvend bos, dat vanwege zijn ligging, de samenstelling van flora en/ of fauna dan wel esthetische waarde, een bijzondere wetenschappelijke, educatieve, culturele of recreatieve functie heeft.

Voorlopig in stand te houden bos
Bos, dat in stand dient te worden gehouden in afwachting van zijn definitieve bestemming als blijvend dan wel als eenmalig leeg te kappen bos.

Eenmalig leeg te kappen bos
Bos in gebieden, waar de grond anders zal worden gebruikt dan voor bosbouw.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
Translate »