Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] Bosbijproducten – Stichting Bosbeheer en Bostoezicht | Suriname

BOSBIJPRODUCTEN(JUR.ZAKEN)
Ingevolge artikel 40 lid 1 van de Wet Bosbeheer is de Minister van RGB bevoegd tot het verlenen van vergunningen tot de inzameling van bosbijproducten. Dit zijn alle voortbrengselen van plantaardige oorsprong, die zonder het toebrengen van blijvende schade aan de boom, de plant of het bos kunnen worden ingezameld.

In te dienen documenten voor een aanvraag:

• Verzoekschrift aan de Minister van Ruimtelijke Ordening, Grond – en Bosbeheer
• Schetskaart van het aangevraagde terrein;
• een opgave van de maximale in te zamelen hoeveelheden bosbijproducten naar soort en gebied van de inzameling (district);
• een overzicht van de in te zetten middelen bij de inzameling;
• een opgave van het gekwalificeerde personeel;
• een uittreksel uit het handelsregister (bij rechtspersoon);
• een gewaarmerkte exemplaar van de statuten (bij rechtspersoon);
• een nationaliteitsverklaring (bij natuurlijk persoon);
• een uittreksel uit het bevolkingsregister (bij natuurlijk persoon).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
Translate »