Het Directoraat Onderzoek en Ontwikkeling heeft als hoofdtaak onderzoek te verrichten en ontwikkelingen bij te houden aangaande de bosbouwsector en hieraan gerelateerde sectoren.

Dit directoraat is belast met het verrichten van terrein onderzoekingen. De GIS afdeling vervaardigt kaarten van concessies en verwerkt de gegevens verkregen bij veldopnamen. Andere werkzaamheden die door medewerkers van dit directoraat worden verricht zijn: registratie en inventarisatie van gegevens die zijn verzameld in het veld en het verrichten van controle bij de grenzen van concessies.

1. Landgebruik
2. GIS unit

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
Translate »