Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] Juridische Zaken – Stichting Bosbeheer en Bostoezicht | Suriname

Dit onderdirectoraat is belast met:

• het inventariseren en het doen van aanbevelingen ter zake van de verbetering van de bestaande (bosbouw/ milieu) wetgeving;
• de afhandeling van aanvragen voor concessies, gemeenschapsbossen en andere houtkaprechten.

De aanvrager zal de volgende bescheiden moeten indienen bij de aanvraag voor:

• Exploratievergunning of Concessie
• Gemeenschapsbos (GEM)
• Incidentele houtwinning (ICL)
• Inzameling van bosbijproducten

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
Translate »