De SBB controleert op zeer regelmatige basis de houtzagerijen. Hierbij wordt nagegaan of illegaal hout wordt verzaagd en/of verkocht. Tijdens een zagerijcontrole moet een vervoerbiljet van het nieuw aangevoerde hout worden voorgelegd. De boswachter controleert onder meer de houtsoort en dimensies van de nieuw aangevoerde boomstammen of stamdelen welke op dit vervoerbiljet zijn vermeld. Het gecontroleerde hout wordt voorzien van een hamermerk.

Controle na bewerking

Dit is een formulier om aan te geven dat een houtblok in 2 of meerdere delen zijn ingekort. De belanghebbende plaats, bij het inkorten van rond- of paalhout, op elk stuk een nieuw label en neemt de oorspronkelijke label (ook genoemd label van de moederblok) weg. Op het formulier wordt door hen vermeld de volledige informatie (lengte, diameters, houtsoortcode en labelnummer) in de kolom “oude label nummer”. Direct daaronder dient vermeld te worden de dimensies van de ingekorte stukken (kindblokken) en het labelnummer in kolom nieuw labelnummer.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
Translate »