Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] Doelstelling – Stichting Bosbeheer en Bostoezicht | Suriname

De SBB heeft als doel het bevorderen van een duurzame, optimale benutting van de bossen van Suriname in het algemeen en van de voor houtproductie bestemde bossen in het bijzonder door toepassing van de in de Wet Bosbeheer 1992 en andere relevante wet en regelgeving daarvoor gegeven richtlijnen.

Ter verwezenlijking van haar doel is de SBB belast met onder meer de volgende taken:

A. Toezicht op de naleving van de regels betreffende bosbeheer door:
i) Inning retributies en andere heffingen
ii) Controle op de bosexploitatie, het vervoer, de verwerking en export van bosproducten
iii) Controle op het rationele gebruik van het bos

B. Ontwikkelen van het beleid en formuleren van regelgeving met betrekking tot de bosbouw;

C. Advies uitbrengen op het gebied van bosbouw aan de regering, instanties en stakeholders;

D. Inventarisatie van de bossen.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
Translate »