De SBB is de Nationale Bosbouw Autoriteit voor het bewerkstelligen van een duurzame rationele benutting van de bossen van Suriname door middel van een efficiënte professionele organisatie in voortdurende samenspraak met de relevante Stakeholders.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
Translate »