Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] Vervoerbiljet – Stichting Bosbeheer en Bostoezicht | Suriname

Ter uitvoering van artikel 45 lid 2 van de Wet Bosbeheer en de beschikking van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen d.d. 17 februari 2000 no. 207/0061, is het vervoerbiljet van toepassing bij het transport van bosproducten uit de bosexploitatie.

Het vervoerbiljet is een document dat dient als een aangifte voor de exploitant voor het vervoer van gewonnen bosproducten (4-voud) en wordt opgemaakt door de houtvervoerder of exploitant en heeft als doel om:

 • vastleggen van de herkomst van producten
 • beschermen van de eigendommen van de staat
 • beschermen en waarborgen van eigendommen van de bosexploitanten
 • vastleggen van de afgevoerde producten

De soorten vervoerbiljetten zijn:

 • vervoerbiljet voor het transport van rond- en paalhout (vierkant en ruw bekapte palen)
 • vervoerbiljet voor het transport van gezaagd hout (hout dat bvb. met een kettingzaag op het concessieterrein is verzaagd tot planken)
 • vervoerbiljet voor het transport van overige bosproducten (houtskool, draadpalen, singels, palmbladeren, enz.)

Dit document wordt in 4-voud opgemaakt en dient duidelijk en volledig te zijn ingevuld. Het moet door de vervoerder en de concessionaris worden ondertekend. Bij de invulling van het vervoerbiljet dienen de volgende algemene gegevens geregistreerd te zijn:

 • herkomst van de vervoerde bosproducten (Hier wordt het terreinnummer vermeld.)
 • datum van de getransporteerde bosproducten
 • plaats van bestemming van de getransporteerde bosproducten (bvb. houtzagerij, houtmarkt, haven, etc.)
 • naam en adres van de opkoper (Deze kan o.a. een houtverwerkingsbedrijf, exporteur of éénmanszaak zijn.)
 • kentekennummer van het transportmiddel dat door de verkeerspolitie is afgegeven (Bij het vervoer per boot of ponton wordt het nummer doorgegeven dat geregistreerd is bij de Maritieme Autoriteit van Suriname.)
 • het SBB registratienummer (Dit wordt afgegeven door de SBB tijdens de registratie van het vervoermiddel op grond van artikel 46 van de Wet Bosbeheer.)
 • naam van de vervoerder

Bij rond- en paalhout dient tevens het volgende te worden opgenomen:

 • de code of afkorting van de houtsoort (Een overzicht hiervan is verkrijgbaar op het SBB hoofdkantoor en de verschillende boswachterposten.)
 • het labelnummer (Dit dient zichtbaar geplaatst te worden op één der kopeinden van de houtblokken.)
 • de diameter van de voet en top van het hout in cm (De diameters worden kruiselings gemeten.)
 • de lengte van elke houtblok in dm
 • opmerkingen boswachter en vervoerder

De volgende zaken moeten zijn opgenomen in het vervoerbiljet bij het vervoer van gezaagd hout:

 • houtsoortcode
 • afmetingen van het te vervoeren hout: breedte (cm) X dikte (cm)
 • totale lengte in dm

Bij overige bosproducten moeten zijn opgenomen in het vervoerbiljet:

 • het assortiment waaronder de producten vallen
 • de soortennaam
 • de te hanteren eenheid
 • het aantal dat vervoerd wordt

Het vervoerbiljet is niet vereist bij:

 • het transport binnen het eigen concessie terrein
 • vervoer naar een opslagplaats buiten het concessiegebied, mits goedkeuring daartoe is verleend door de SBB
 • het vervoer van geringe hoeveelheden bosproducten (< 0.5m3)

Voor wie is het vervoerbiljet bestemd?

 • de SBB (wit)
 • de vervoerder (geel voor afgifte op de plaats van bestemming)
 • de eerste boswachterpost (groen)
 • de concessionaris/vergunninghouder/eigenaar (roze)

Het vervoerbiljet (in 4-voud) kost SRD 250,- (per boek) en is verkrijgbaar bij het hoofdkantoor van de SBB en de verschillende boswachterposten.

Indien u behoefte heeft aan een folder, klik hier

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
Translate »